Expert Working Groups

Review of IP Work

Prof. C.K. Kokate, Dr. D.B. Anantha Narayana, Dr. Nitya Anand, Mr. J. L. Sipahimalani, Prof. Rama Shanker Verma, Mr. R. Sridharan, Mr. R. Raghunandanan, Prof. Saranjit Singh,
Mr. Vinod Arora.

Sub-Group for Review of IP Work

Dr. Ajay Sachan, Mr. Gaurang Oza, Dr. N. Murugesan,
Dr. Raman Mohan Singh, Mr. S. L. Jat, Mr. S.S. Venkatkrishnan.

Active Pharmaceutical Ingredients

Dr. Srinivasa Reddy, Dr. Raman Nanduri, Dr. Rajasekhar Akkaraju, Dr. Suryanarayana Mulukutla, Dr. Ch. V.V. Raju.

Allergen

Dr. S.N. Gaur, Prof. M.K. Agarwal, Dr. Surya Kant, Dr. A.K. Jain, Dr. Naveen Arora, Dr. W.A. Shaikh, Dr. Nagendra Prasad, Dr. S.E. Reddy, Dr. Jai Prakash, Dr. Achla Prasad. 

Alternatives to Animal methods in Indian Pharmacopoeia (IP)

CDSCO nominee, Dr. Vijay Pal Singh, Dr. Aditya B. Pant, Dr. A K Tiwari, Dr. Shubh Narayan Rath, Dr. Ramachandra SG, Dr. Aniket Sanyal, Dr. Sunil Goel, Dr. D. Mahesh

Anti-Cancer

Mr. Ajay Shankar Singh, Mr. Bobby George, Mr. Mohan Jain, Dr. N. Padmaja, Dr. S. D. Sinha, Dr. Sanjeev Kumar.

Anti-Retroviral

Dr. Shripad D. Banavali, Dr. Imtiyaz Basade, Dr. Manish Gangrade, Dr. Nilesh Jha, Dr. Kishor Shenoy P., Dr. Radhay Shyam Gupta, Dr. K. Rathnakar Reddy.

Anti-Sera

CDL, Kasauli nominee, CRI, Kasauli nominee, CDSCO nominee, IPC nominee, Dr. Krishna Mohan B, Dr. Aldon Fernandes, Dr. Sumant Karnik, Ms Leena Menghaney, Dr. Amulya K. Panda, Dr. Nitin Salvi, Dr. Anil Yadav, Dr. Anand Zachariah

Biological and rDNA Products

CDSCO Nominee, NIB Nominee, Dr. Samir Kumar Mandal, Mr. Parveen Jain, Dr. Rahul Kulkarni, Dr.  Rama Shanker Verma, Dr. Sriram Akundi, Dr. Rajesh Singh, Dr. Anurag rathore, Dr. Swarnendu Bag, Dr. Sujata Halder, Dr. Susobhan Das      , Dr. Mahesh K. Bhalgat, Mr. Prasun Guha, Dr. Vipul Kumar Gupta

Blood and Blood Related Products

Dr. Debasish Gupta, Dr. J. P. Prasad, Dr. Ratti Ram Sharma, Ms. Kanchan Ahuja, Dr. Ranjeet S. Ajmani, Dr. Rajendra Chaudhary, Dr. Meena Kumari, Dr. Meenu Bajpai, Prof. (Dr.) Jayashree Sharma, Prof. Renu Saxena, Dr. Sangeeta Pahuja, Dr. Aldon C. Fernandes, Mr. Ritesh Saraf , Dr. Uma Devi Komath

Clinical Medicine and Pharmacology

Prof. Y. K. Gupta, Dr. C. B. Tripathi, Prof. Praveen Agrawal, Prof. Rakesh Yadav, Dr. Pooja Gupta.

Excipients

Dr. Anil Kumar Tyagi, Dr. Ajaya Prakash, Dr. Ashok Panwar, Dr. P.B.N. Prasad, Dr. Rajasekhar Akkaraju, Dr. Subodh Priolkar.

Fixed Dose Combinations

Dr. Praveen Khullar, Dr. Rajiv Desai, Mr. Rahul Dev, Mr. Sanjeev Kumar, Dr. S. M. Mudda, Dr. Subhash C. Mandal, Ms. Sheetal Chadha, Dr. V. G. Somani.

General Chapters

Dr. Alka Mukne, Dr. Kundan Patil, Dr. Pramod Dalvi, Prof. Sanjay Singh, Dr. S. K. Balaji, Mr. S. L. Jat, Dr. Shailendra Saraf, Dr. Vinay G. Nayak.

General Chapter on Dosage Form

Dr. Amit Mishra, Mr. Anthony Gomes, Dr. Deo Narain Dikshit, Dr. Hemal Patel, Dr. N. Murugesan, Dr. Prashant Dikshit,
Mr. Vinod Arora.

Herbal Products

Mr. A. K. Pradhan, Dr. S.K. Barik, Dr. D.B. Anantha Narayana, Prof. Kanchan Kohlli, Dr. Neeraj Tandon, Dr. Neelima Kshirsagar, Dr. Ram Vishwakarma, Prof.  R. K. Goyal, Prof. S. S. Handa, Prof. Shridhar Dwivedi, Dr. Sanjeev Tripathi.

Impurity Standard Review

Dr. Anil Kumar Tyagi, Dr. D.P. Pathak, Dr. Hemant Kumar Sharma, Dr. P. R. Upadhyay, Prof. Saranjit Singh, Dr. S. K. Dubey, Dr. Vinod Kumar Kansal.

IPRS Review

Mr. A.K. Pradhan, Mr. Ashok Panwar, Dr. Girish Juneja,
Dr. Raman Mohan Singh, Dr. Ravi Shankar, Dr. Sanjay Singh, Mr. Shailendra Kumar Mishra, Dr. Vinay G. Nayak.

Medical Devices

Dr. S. Eswara Reddy, Mr. Aseem Sahu, Dr. Hitendra Sahu,
Mr. Prakash Bachani, Mr. Rajiv Nath, Dr. Ajai Shahi, Mr. Sempal, Dr. Satyanarayan.

Microbiology-General

Dr. J. P. Mehta, Dr. Vaishali N. Patel, Mr. Parikh Anant G.,
Mr. C. Hariharan, Dr. P.K. Chitnis, Dr. Suhas Mangaonkar,
Mr. Nilesh Shinde Prabhakar, Mr. Om Prakash Verma, Dr. R. Pirabhakaran, Mr. Ashok Desai.

Ophthalmic

Dr. Bhavna Negi, Mr. Navneet V. Mehta, Mr. P. Venkata Reddy, Dr. R.A. Singh, Mr. R. T. Arasu, Mr. S. M. Mudda, Ms. Shakila S. Pai.

Parenteral Preparation-General

Dr. Hemal Patel, Mr. H. T. Nazare, Mr. Satish R. Kulkarni,                Mr. S. L. Jat, Dr. Sudhir Pandya, Mr. Vijay V. Kshirsagar.

Plastic Containers

Mr. A. K. Pradhan, Mr. A. K. Bhatnagar, Dr. Dinesh Kumar Bhardwaj, Dr. N. C. Saha, Dr. Vijay G. Habbu, Dr. Vinod Praveen Sharma, Prof. Y. K. Gupta, Dr. Vijai Kumar, Mr. J. L. Sipahimalani, Mr. S. L. Jat.

Radiopharmaceuticals

Dr. A.K. Singh, Dr. Aruna Korde, Dr. C.S. Bal, Dr. D.K. Dubey, Dr. M. G. R. Rajan, Dr. Rakesh Kumar Sharma.

Vaccines and Immunosera for Human Use

Dr. K. Anand Kumar, Dr. Krishna Mohan B, Dr. Mahesh K. Bhalgat, Dr. Parag P. Nagarkar, Dr. Rajesh Jain, CDSCO nominee, CDL, Kasauli nominee

Veterinary Products

Prof. S.K. Garg, Dr. Praveen Malik, Mr. Rajesh Kumar Verma, Dr Raj Kumar Singh, Dr. B.P. Srinivasa, Dr. S.M. Byregowda, Dr. A K Tiwari, Dr. B. Mohana Subramanian, Dr. R.P. Singh, Dr. N.K. Mahajan, Dr. Arun Atrey , Dr. Sandeep Singh, Dr. VA Srinivasan , Dr. G.S Reddy, Dr. B. Piruthiviraj Kumar, Dr. D.J. Kalita, Mr. Nitin Bhatia, Mr. Sanjay Gavkare, Dr. T.V.S. Rao, Dr. M. P. Yadav, Dr. C. H. Pawshe

Vitamins, Minerals, Amino Acids, Fatty Acids

Mr. Sanjeev Kumar, Dr. B. Dinesh Kumar, Dr. Parvinder Pal Singh, Mr. Sunil Bakshi, Mr. Gaurang Oza, Mr. Rajasekhar Akkaraju, Mr. Sudama Prasad, Mr. Girish Juneja, Mr. Deepak Arora and Dr. Hemal Patel.

IP Digitalization

Mr. Atanu Roy, Mr. Saurab Biswas, Ms. Bharati Khanna, Mr. Rajender Singh and Nominee from CDSCO.

Websites

Dr. Arun Kumar Mishra, Dr. D.B. Anantha Narayana,
Dr. Gurpreet Sandhu, Prof. R. K. Goyal, Mr. R. Chandashekhar.

News & Highlights


View All
 

nfi

IPC Products

ip nfi
 
Connect with IPC